معماری و شهر سازی

عکس های شگفت انگیز از قد بلند ترین مردان تاریخ

banner
جستجوگر پیشرفتهعکس های شگفت انگیز از قد بلند ترین مردان تاریخ


قد بلند ترین مردان تاریخ کیها بوند؟+عکس

در این مقاله با 10 تن از قد بلند ترین مردان تاریخ  از سال1835 آشنا می شویم که برخی از آنها فوت شده و برخی هنوز زنده اند و با یک وجب سرو گردن بلند تر از دیگران زندگی می کنند!

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

نیک صالحی: جالب است که ببینید چطور قد برخی از افراد می تواند این چنین بلند شود. در تاریخ لیستی از بلندترین افرادی که تاکنون زندگی کرده اند را ثبت کرده است. این مقاله 10 تن از آنها را از سال 1835 لیست کرده است که برخی از آنها فوت شده و برخی هنوز زنده اند:

 1. رابرت وادلو (دومتر و 72 سانتی متر)

رابرت پرشینگ وادلو بلند قد ترین شخص تاریخ است، در هنگام فوتش در سن 22 سالگی وزن او 199 کیلوگرم بود. او در سال 1918 به دنیا آمده و در سال 1940 از دنیا رفت. حدود 40،000 نفر در مراسم تدفین او شرکت کردند.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 2. جان روگان (دو متر و 67 سانتی متر)

 او پس از وادلو دومین فرد بلند قد در دنیا است. او در شهرستان سامنر در تنسی بین سال های 1865 و 1868 به دنیا آمد و در سال 1905 به خاطر شدت بیماری فوت کرد.

http://smelliafghan.blogfa.com/post/58+عکس بلند قد ترین آدم دنیا

 3. جان اف. کارول (قد دومتر و 64)

 کارول در سال 1932 در بوفالو، نیویورک –امریکا به دنیا آمد. او دچار بیماری از ناحیه نخاع بود و مرتب قدش رو به کاهش بود.هنگام مرگ در سال 1968 قد او 234 سانتی متر شده بود.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 4. لیونید استادنیک (دو متر و 57)

بلندترین فرد زنده جهان است ولی رسما در کتاب های گینس ثبت نشده ، به گزارش نیک صالحی چرا که او نپذیرفته بر طبق استاندارهای گینس قدش را اندازه بگیرند.

 

http://best-bartar.mihanblog.com/post/30تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 5. واینو میلیرین (دو متر و 51)

 او در سال 1940 تا زمان مرگش در سال 1963 بلندترین فرد زنده جهان بود. گفته میشود او در دهه 30 سالگی قدش 2.51 بود.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 6. ادوارد بیوپره (دو متر و 51)

بیوپره در تاریخ به عنوان بلندترین کشتی گیر نیز شناخته شده است. او در 9 ژانویه 1881 به دنیا آمده و در 3 جولای 1904 فوت کرد. او در سیرک نیز فعالیت می کرد.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 7. سلطان کاسن (دو متر و 51)

کاسن از تاریخ 17 سپتامبر 2009 در کتاب گینس به عنوان بلندترین انسان زنده نامش ثبت شده است.

 

 10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 8. برنارد کوین (دو متر و 49)

 در هنگام مرگ، قد او حتی به بیش از 2.54 نیز رسیده بود.

 

 10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 9. دون کوهلر (دومتر و 49)

 در دهه 1970 بلندقدترین فرد دنیا بود. او در سال 1981 در سن 55 سالگی از دنیا رفت. به گزارش نیک صالحی او خواهر دوقلویی داشت که قد وی 1 متر و 75 سانتی متر بود.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 

10. ویکاس اوپال (دو متر و 49)

ویکاس کومار اوپال که نام او به عنوان یکی از قد بلند ترین مردان جهان ثبت شده است در سال 1986 به دنیا آمد و در 30 ژوئن سال 2007 از دنیا رفت. او بومی و ساکن هند بود و تا زمان مرگش بلندترین مرد کشورش محسوب می شد.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

عکس های قد بلند ترین انسان های تاریخ، مردان قد بلندی که در تاریخ با پسوند قد بلند ترین ثبت شده اند. تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی نیک صالحی

برچسب های مطلب: عکس های جالب از قد بلند ترین افراد روی زمین، دیدنی ترین عکس ها از اشخاص قد بلند تاریخ که در طول قد رکورد شکنی داشته اند، افراد قد بلند دنیا که به عنوان قد بلند ترین اشخاص جهان در تاریخ ثبت شده اند کیها بوده اند؟ بهترین روش برای افزایش قد تحرک کافی اما نه سنگین و خوردن غذاهای مقوی و استراحت بیشتر است.

عکس های شگفت انگیز از قد بلند ترین مردان تاریخ


قد بلند ترین مردان تاریخ کیها بوند؟+عکس

در این مقاله با 10 تن از قد بلند ترین مردان تاریخ  از سال1835 آشنا می شویم که برخی از آنها فوت شده و برخی هنوز زنده اند و با یک وجب سرو گردن بلند تر از دیگران زندگی می کنند!

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

نیک صالحی: جالب است که ببینید چطور قد برخی از افراد می تواند این چنین بلند شود. در تاریخ لیستی از بلندترین افرادی که تاکنون زندگی کرده اند را ثبت کرده است. این مقاله 10 تن از آنها را از سال 1835 لیست کرده است که برخی از آنها فوت شده و برخی هنوز زنده اند:

 1. رابرت وادلو (دومتر و 72 سانتی متر)

رابرت پرشینگ وادلو بلند قد ترین شخص تاریخ است، در هنگام فوتش در سن 22 سالگی وزن او 199 کیلوگرم بود. او در سال 1918 به دنیا آمده و در سال 1940 از دنیا رفت. حدود 40،000 نفر در مراسم تدفین او شرکت کردند.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 2. جان روگان (دو متر و 67 سانتی متر)

 او پس از وادلو دومین فرد بلند قد در دنیا است. او در شهرستان سامنر در تنسی بین سال های 1865 و 1868 به دنیا آمد و در سال 1905 به خاطر شدت بیماری فوت کرد.

http://smelliafghan.blogfa.com/post/58+عکس بلند قد ترین آدم دنیا

 3. جان اف. کارول (قد دومتر و 64)

 کارول در سال 1932 در بوفالو، نیویورک –امریکا به دنیا آمد. او دچار بیماری از ناحیه نخاع بود و مرتب قدش رو به کاهش بود.هنگام مرگ در سال 1968 قد او 234 سانتی متر شده بود.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 4. لیونید استادنیک (دو متر و 57)

بلندترین فرد زنده جهان است ولی رسما در کتاب های گینس ثبت نشده ، به گزارش نیک صالحی چرا که او نپذیرفته بر طبق استاندارهای گینس قدش را اندازه بگیرند.

 

http://best-bartar.mihanblog.com/post/30تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 5. واینو میلیرین (دو متر و 51)

 او در سال 1940 تا زمان مرگش در سال 1963 بلندترین فرد زنده جهان بود. گفته میشود او در دهه 30 سالگی قدش 2.51 بود.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 6. ادوارد بیوپره (دو متر و 51)

بیوپره در تاریخ به عنوان بلندترین کشتی گیر نیز شناخته شده است. او در 9 ژانویه 1881 به دنیا آمده و در 3 جولای 1904 فوت کرد. او در سیرک نیز فعالیت می کرد.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 7. سلطان کاسن (دو متر و 51)

کاسن از تاریخ 17 سپتامبر 2009 در کتاب گینس به عنوان بلندترین انسان زنده نامش ثبت شده است.

 

 10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 8. برنارد کوین (دو متر و 49)

 در هنگام مرگ، قد او حتی به بیش از 2.54 نیز رسیده بود.

 

 10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 9. دون کوهلر (دومتر و 49)

 در دهه 1970 بلندقدترین فرد دنیا بود. او در سال 1981 در سن 55 سالگی از دنیا رفت. به گزارش نیک صالحی او خواهر دوقلویی داشت که قد وی 1 متر و 75 سانتی متر بود.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

 

10. ویکاس اوپال (دو متر و 49)

ویکاس کومار اوپال که نام او به عنوان یکی از قد بلند ترین مردان جهان ثبت شده است در سال 1986 به دنیا آمد و در 30 ژوئن سال 2007 از دنیا رفت. او بومی و ساکن هند بود و تا زمان مرگش بلندترین مرد کشورش محسوب می شد.

 

10 تن از بلندقدترین مردان تاریخ

عکس های قد بلند ترین انسان های تاریخ، مردان قد بلندی که در تاریخ با پسوند قد بلند ترین ثبت شده اند. تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی نیک صالحی

برچسب های مطلب: عکس های جالب از قد بلند ترین افراد روی زمین، دیدنی ترین عکس ها از اشخاص قد بلند تاریخ که در طول قد رکورد شکنی داشته اند، افراد قد بلند دنیا که به عنوان قد بلند ترین اشخاص جهان در تاریخ ثبت شده اند کیها بوده اند؟ بهترین روش برای افزایش قد تحرک کافی اما نه سنگین و خوردن غذاهای مقوی و استراحت بیشتر است.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 578
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: عکس های شگفت انگیز از قد بلند ترین مردان تاریخ ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:41]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 356
باردید دیروز باردید دیروز : 544
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 6
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 18
بازدید هفته بازدید هفته : 900
بازدید ماه بازدید ماه : 12,491
بازدید سال بازدید سال : 125,548
بازدید کلی بازدید کلی : 516,561

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.235.105.97
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir