معماری و شهر سازی

نکات اجرائي نازک کاري ساختمان قير و گوني سرويس ها : قير و گوني سرويسها بهتر است در دو مرحله انجام شود. مرحله اول ديوارها، مرحله دوم كف نظر به اينكه معمولاً ك

banner
جستجوگر پیشرفتهنکات اجرائي نازک کاري ساختمان

قير و گوني سرويس ها :

قير و گوني سرويسها بهتر است در دو مرحله انجام شود.  مرحله اول ديوارها، مرحله دوم كف نظر به اينكه معمولاً كاشي كاري سرويسها را قبل از فرش كف انجام مي دهند چنانچه قير و گوني كف نيز همزمان با قير و گوني ديوارها انجام شود در موقع كاشي كاري و عبور و مرور كارگران از روي كف ناچار قير و گوني آسيب ديده و سوراخ مي شود و در نتيجه در موقع فرش كف دوباره اين قير و گوني با دو لايه گوني تجديد شود. براي جلوگيري از اين دوباره كاري بهتر است ابتدا ديوارها را قير و گوني نموده وحداكثر اين قير و گوني را تا 10 سانتيمتر روي كف ادامه دهيم وبعد از اجراي كاشي كاري و بلافاصله قبل از فرش كف نسبت به قير و گوني كف اقدام نموده و فوراً فرش كف را شروع نماييم بهتر است قير و گوني كف سرويسها در دو لايه گوني و سه لايه قير انجام شود وبعد از اجراء حتماً به وسيله آب بستن در محل از غير قابل نفوذ بودن آن مطمين شويم. اگر قير و گوني كف را همان طوري كه در بالا اشاره شد بعد از كاشي كاري ديوار انجام مي دهيم بايد حتما قير و گوني كف زير قير و گوني قبلي كه از ديوار رويد كف آورده ايم قرار گيرد و بايد حتما به وسيله قير داغ اين دو لايه به همديگر بچسبد.

در موقع قير و گوني كف بايد دقت شود تا حمل كفشور كاملا آب بندي شده ودر صورت امكان اين قير و گوني داخل لوله كفشور قرار گيرد كه در اين صورت مي بايد لوله كفشور به اندازه كافي بزرگ مي باشد تا هم قير و گوني و هم كفشور را در خود جا دهد.

فرش كف :

چنانچه كف داراي شيب باشد يعني اگر در كف سرويس كف شور كار گذاشته باشد محل سرويس را بايد با كف پوشهايي كه ابعاد آن كوچكتر باشد فرش نماييم.  اين ابعاد بستگي به بزرگي و كوچكي سرويس دارد زيرا با قطعات بزرگ مثلاً 30×30 نمي توان شيبهاي لازم را در مكانهاي كوچك اجراء نمود. ولي چنانچه كف سرويس داراي شيب نباشد مي توان براي فرش آن از هر اندازه كف پوش استفاده نمود مانند سراميك،موزائيک،سنگ،كاشيهاي مخصوص كف،اين نوع كاشيها بايد اولاً  مقاوم بوده و در ثاني ليز نباشد.

لايه هاي ديوارهاي سرويسها از خارج به داخل

1-ديوار   2-قشر ماسه سيمان زير قير و گوني    3-قير و گوني    4-توري سيمي    5-كاشي لعابي و ملات آن

كاشي و ملات آن :

كاشي قطعهاي است لعابي به ابعاد 10× 10يا 15×15 يا 20× 20و ياديگر ضخامت آن در حدود 6 ميليمتر الي يك سانتيمتر مي باشد. كاشي بر حسب لعاب روي آن به رنگهاي سفيد و يا الوان به بازار مي آيد. كاشي ازدو لايه تشكيل شده است. لايه زيرين كاشي از جنس خاك رس مي باشد كه پس از تعيين درصد نا خالصي هاي آن و اضافه نمودن مواد لازم آن را قالب گيري نموده و پس از خشك كردن آن را به كوره مي برند. در اين مرحله پختن قطعه كاملاً انجام نمي شود آن را به صورت نيم پخت از كوره خارج مي نمايند به اين قطعه اصطلاحاً پخت بيسكوييتي و يا بيسكوييت ميگويند سپس لايه دوم را كه مواد زودگيري به نام لعاب است روي آن مي باشند ودوباره آن را به كوره برده در اين مرحله لعاب ذوب شده و كليه رويه كاشي را مي پو شاند وسطحي صاف صيقلي و غير قابل نفوذ ايجاد مي نمايد. چنانچه لايه زيرين و رويي كاشي داراي ضرايب انبساط متفاوت باشد در اثر تغيير درجه حرارت روي لعاب كاشي تركهايي ايجاد مي شود كه خيلي بد منظره و نازيباست.  لعابي كه روي كاشي مي دهند انواع مختلف دارد مانند لعابهاي نمكي يا لعابهاي رنگي مانند سنگ آهن منگنزدار و يا اكسيد آهن آبدار.  اين مواد رنگي را بر روي سفال كاشي مي پاشند بعد آن رادر كوره برده حرارت مي دهند و لعاب به صورت قشر صيقلي شيشه در آمده و تمام سطح آجر را به طور يكنواخت مي پو شاند.  صنعت كاشي از قديم الايام در ايران متداول بوده و از دوران صفويه كاشي كارهاي جالبي در اصفهان به يادگار مانده است.  براي نصب كاشي ابتدا زير كاشي را در كف به وسيله گچ يا ماسه تراز مي نمايند و بعد كاشي را به حال تراز وشاقول نصب نموده و موقتاً با قطعه اي از گل رس تعادل آن را حفظ مي نمايند بعد دوغ آب پر از سيماني با ماسه نرم ساخته و آهسته آهسته پشت آن را در دو يا سه مرحله پر مي نمايند اگر يك مرحله پر نمايند اگر در يك مرحله پشت كاشي را با دوغاب سيماني پر كنند ممكن است در اثر وزن دوغاب كاشي از جاي خود كنده شده و يا شاقول و تراز بودن خارج شود پشت يك رج كاشي با دوغاب سيمان پر شد رج بعد را روي آن مي گذراند و بعد از اتمام كار درزهاي آن با ملاتي كه از لحاظ رنگ با كاشي هماهنگ باشد بند كشي مي نمايند معمولاً از لحاظ زيبايي ارتفاع كاشي كاري را تا زير سقف ادامه مي دهند ولي حداقل ارتفاع كاشي در حمام ها به واسطه وجود دوش تا180 سانتيمتر و در آشپزخانه تا 150 سانتيمتر (چند رج بالاتر از ظرف شويي ) و در توالت ها تا 60 سانتيمتر و اگر در توالت دست شويي وجود داشته باشد ارتفاع كاشي در آن قسمت 90 سانتيمتر بايد باشد.

سقف كاذب :

سقف كاذب سقفي است كه در زير سقف اصلي ساختمان ساخته مي شود و به سقف اصلي آويزان است.  سقف كاذب را به علل مختلف مي سازند مثلاً در ساختمانهاي بتني كه ضخامت شاه تيرها ودالهاي روي آن متفاوت است و اين اختلاف ارتفاع از پايين بد منظره مي باشد به وسيله ساختن سقف كاذب اين نازيباي را مي پوشانند و يا در محل ساختن خرپا كه به واسطه وجود دهانه هاي بزرگ ساخته مي شود ضخامت خرپا را در فاصله سقف كاذب تا سقف اصلي گم ميكنند. گاهي اوقات نيز براي سالنهاي سخنراني ويا سينما ويا تياتر كه احتياج به نور و صداي مخصوص دارند اقدام به ايجاد سقف كاذبي كه نور و يا پخش صداي مورد لزوم را تامين نمايد مي نمايند.

معمولاً از فاصله بين سقف كاذب و سقف اصلي كه ممكن است تا حدود 80 سانتيمتر هم باشد لوله هاي آب گرم وآب سرد يا شوفاژ و همچنين كانالهاي حرارتي  يا لوله هاي فاضلاب آب را عبور مي دهند.

نما:

رعايت نكات زير نما سازي الزامي است :

نما بايد با سطح زير كار اتصال كافي داشته باشدتاهنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فروريختن آن وجود نداشته باشد.

نما بايد قابليت تحمل شرايط اقليمي خاص هر منطقه را داشته باشد.

نما بايد به گونه اي انتخاب واجرا شود كه بروز اشكالاتي در آن (مانند ترك خوردگي ) موجب آسيب ديدن سطح زير كار بويژه اجزاي سازه اي شود.

از اجراي نمادهاي مجزا قبل از تكميل سطح زير كار پرهيز شود.

از به كار بردن قطعات سنگين در نما پرهيز شود.

عايقكاري رطوبتي:

اجراي عايقكاري در موارد زير لازم است:  الف) بامهاي تخت،شيبدار:قوسي وگنبدها  ب) اوانگاها وايوانها  ج) كفها(در تماس با زمين نمناك وكف سرويسها وآشپز خانه    د) شالوده ها (در تماس با زمين نمناك )   ه) ديوارها زير زمين وديوارهاي در تماس با آب   و) ساير قسمتها از قبيل كف پنجره هاي در تماس با محيط اطراف، در پوش وديوار جان پناه، دود كشها، بدنه وكف استخرها و منابع آب، نماهايي كه در معرض بوران قرار دارند.

هنگام اجراي عايقكاري با قير و گوني قير اندود انجام مي شود بايد موارد زير را رعايت شود:

1- عايقكاري به هنگام بارندگي مجاز نيست.  2- عايقكاري بر روي سطوح مرطوب مجاز نيست. 3- عايقكاري جامد را تا هنگامي كه گرم و روانند بايد مصرف كرد.  4 - دماي قير هاي مورد مصرف نبايد بيش از 177+ درجه سلسيوس باشد.  5- راه رفتن روي سطوح عايقكاري شده بايد با احتياط وبا استفاده با كفشهاي بدون ميخ انجام شود.  6- مصرف ميخ براي محكم كردن لايه هاي عايقكاري مجاز نيست.  7- لايه هاي عايق بايد از هر طرف 10 سانتيمتر همپوشاني داشته و به قير مناسب كاملاً به هم چسبانده شوند در همپوشاني لايه ها بايد لايه هاي رويي در سمتي قرار گيرند كه مطابق شيب بندي انجام شده آب از روي آنها به سمت لايه ريزي سرازير گردد. 8- هنگامي كه عايقكاري در بيش از يك لايه انجام مي شود، لايه هاي متوالي عايق بايد عمود بر هم قرار گيرند.  9- سطوح عايقكاري شده بايد پس از تكميل لايه محافظي پوشانده شوند.  10- عايقكاري با عايقهاي رطوبتي آماده، مطابق روشهاي توصيه شده توسط سازندگان انجام شود، در هر حال بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد.  11- ايجاد زير سازي مناسب براي انجام عايقكاري ضروري است.

بازشوها وتقويت كننده هاي اطراف آنها:

رعايت موارد زير در مورد اندازه و محل بازشوها الزامي است:

- مجموع سطح بازشوها در هر ديوار بار بر از  يك سوم سطح آن ديوار بيشتر نباشد.

- مجموع طول بازشوها در هر ديوار باربر از يك دوم  طول ديوار بيشتر نباشد.

- فاصله اولين بازشوها در هر ديوار باربر از بر خارجي ساختمان (از انتهاي ديوار)  كمتر از  ارتفاع بازشو به كمتر از 75 سانتيمتر نباشد، مگر آنكه در طرفين بازشو كلاف قائم (از كف تا سقف ) قرار داده شود.

- فاصله دو بازشو نبايد از دو سوم  ارتفاع كوچكترين  بازشوي طرفين خود و همچنين از مجموع طول آن دو باز شو كمتر باشد.  در غير اين صورت جرز بين دو بازشو، جزئي از بازشو منظور مي شود و نبايد آن را به عنوان ديوار برابر به حساب آورد.

- نعل در گاه روي بازشوهاي مجاور بايد به صورت يكسره با دهانه اي برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بين آنها و رعايت نكات بند 80-1-3-6-9 باشد.

- هيچ يك از ابعاد بازشوها از 2. 5 متر بيشتر نباشد.  در غير اينصورت بايد طرفين بازشو را با تعبيه كلافهاي قائم كه به كلافهاي افقي متصل مي شوند، تقويت شود.

نعل درگاه :

براي نصب درگاهها رعايت شرايط زير الزامي است:

 طول نشيمن  نعل درگاه بر روي ديوار در هر طرف بايد حداقل 30 سانتيمتر باشد.

در صورت استفاده از كلافهاي قائم در اطراف بازشوها، نعل در گاه بايد به نحو مناسبي به آنها متصل شوند.

 عرض نعل درگاه بايد مساوي ضخامت ديوار باشد.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 376
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: نکات اجرائي نازک کاري ساختمان قير و گوني سرويس ها : قير و گوني سرويسها بهتر است در دو مرحله انجام شود. مرحله او ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 08 آبان 1394 ] [ 7:10]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 78
باردید دیروز باردید دیروز : 412
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 2
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 5
بازدید هفته بازدید هفته : 1,998
بازدید ماه بازدید ماه : 490
بازدید سال بازدید سال : 126,646
بازدید کلی بازدید کلی : 517,659

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.216.28.250
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir