معماری و شهر سازی

واژگان معماری سنتی ایرانی آبزن: وانی جهت شستشو آسمانه: سقف ارچین: نوعی گنبد رک ارش: واحد اندازه گیری در نظام قدیم ایرانی (حدود ۴۰ سانتی متر)

banner
جستجوگر پیشرفتهاین واژگان را می‌توان کلیدی‌ترین واژگان واژه‌نامه معماری ایرانی و معماری سنتی ایرانی دانست.
▪ آبدارخانه: فضای مخصوص تهیه چای و شربت و قلیان
▪ اتاق گوشوار: اتاقی که در طبقه …

این واژگان را می‌توان کلیدی‌ترین واژگان واژه‌نامه معماری ایرانی و معماری سنتی ایرانی دانست.

آبدارخانه:

فضای مخصوص تهیه چای و شربت و قلیان

اتاق گوشوار:

اتاقی که در طبقه بالا، کنار تالار قرار می‌گیرد و به آن ارتباط دارد.

ارسی:

پنجره بزرگ چوبی که یک جبهه اتاق را به‌طورکامل می‌پوشاند و دارای بازشوهای کشویی بالارونده و شیشه‌های رنگین است.

اندرونی:

بخشی از خانه که مخصوص زن، فرزندان، خدمتگزاران و سایر اهل خانه بوده است.

ایوان:

فضای نیم‌باز مسقفی که از سه طرف محدود و از یک طرف باز است.

ایوانچه:

ایوان کوچک و کم عمق

ایوان ستون‌دار:

فضای نیم‌باز ستون‌داری که معمولا مقابل فضاهای بسته قرار می‌گیرد.

بادگیر:

عنصر مرتفعی که روی بام قرار می‌گیرد و جریان هوا را به درون ساختمان هدایت می‌کند.

بیرونی:

بخشی از خانه که مخصوص میهمانان است.

پنج‌دری:

اتاق بزرگی که پنج پنجره بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حیاط دارد.

تالار:

اتاق بزرگ و تشریفاتی خانه که معمولا محل پذیرایی از میهمانان است.

تالار سرداب:

فضای تالارمانندی که در زیرزمین خانه قرار می‌گیرد.

جلوخان:

فضای باز پیش از سردر ورودی

چهارصفه:

فضای صلیبی‌شکلی که از یک فضای گنبددار در مرکز و چهاربخش با پوشش طاق و تویزه در چهارطرف آن تشکیل شده است.

حوضخانه:

فضای سرپوشیده مرتفعی که حوضی در میانه دارد و معمولا با فضاهای دیگر مرتبط است.

حیاط‌خلوت:

فضای باز کوچک و فرعی که معمولا در پشت فضا‌های اصلی خانه قرار می‌گیرد و گاهی مربوط به قسمت‌های خدماتی خانه است.

حیاط بالاخانه:

حیاط کوچکی در طبقه دوم خانه که به همراه فضا‌های پیرامون خود بخش نسبتا مستقلی را در خانه پدید می‌آورد.

خورشیدی:

بخش نیم‌دایره‌ای بالای درها با تقسیمات داخلی

درشکه خانه:

فضای نگهداری درشکه‌ها

دودری:

اتاقی که دو پنجره بزرگ در کنار یکدیگر به سمت حیاط دارد.

رواق:

فضای نیم‌باز ستون‌داری است که از تکرار چهار طاقی‌های مشابه در یک راستا پدید می‌آید و در طول ضلع یک یا چند جبهه حیاط قرار می‌گیرد.

سرداب:

زیرزمین

سفره‌خانه:

اتاق وسیع یا تالاری که محل صرف غذاست، اتاق غذاخوری و پذیرایی از میهمانان

سه دری:

اتاقی که سه پنجره بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حیاط دارد.

سیم گل:

گلی است مرکب که نمای ساختمان را با آن می‌پوشانند.

شاه‌نشین:

فضایی در صدر تالار و رو به سوی پنجره که مخصوص نشستن بزرگان است.

شربت خانه:

فضای انبار و مخزن نوشیدنی‌ها

صفه:

سکوی بدون سقفی که سطح آن بالاتر از سطح حیاط است و معمولا در جلوی فضاهای بسته قرار می‌گیرد.

طاق و تویزه:

نوعی روش سقف‌سازی

طره:

سقفی که برای محافظت نمای ساختمان از باران بر لبه بام می‌سازند و از یک سو به ساختمان اتصال دارد.

قطاربندی:

مقرنسی که در یک خط مستقیم کار شده باشد مانند مقرنس بین طاق و دیوار‌های یک اتاق

کاربندی:

به‌طورکلی به مجموعه سقف‌سازی‌های داخلی تزیینی می‌گویند (اعم از رسمی، یزدی، کاسه‌سازی و مقرنس).

کفش‌کن:

فضای واسطه‌ای که ورود به فضاهای بسته از آن میسر می‌شود.

مطبخ:

آشپزخانه

معقلی:

نوعی تزیین که از ترکیب آجر و کاشی به وجود می‌آید.

مقرنس:

نوعی سقف‌سازی که مرکب از طاسه‌های (عناصر سه بعدی فضای) هم‌اندازه و هماهنگ است.

مهتابی:

فضای بدون سقفی است که بالاتر از سطح حیاط قرار می‌گیرد. دیوار‌های این فضا نماسازی می‌شود و به این ترتیب به ایوانی شباهت پیدا می‌کند که سقف آن را برداشته‌اند، این فضا معمولا از سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضای باز مشرف است.

هشتی:

فضای اصلی ورودی که معمولا بعد از سردر قرار می‌گیرد.

هفت دری:

اتاق بزرگی که هفت پنجره بزرگ در کنار یکدیگر دارد.

یزدی بندی:

نوعی سقف‌سازی داخلی تزیینی

واژگان معماری سنتی ایرانی

 • آبزن: وانی جهت شستشو
 • آسمانه: سقف
 • ارچین: نوعی گنبد رک
 • ارش: واحد اندازه گیری در نظام قدیم ایرانی (حدود ۴۰ سانتی متر)
 • ارگ: محل حکومتی
 • ارگ بد: متصدی شهر حکومتی
 • اسپرلوس: خلوت، آپارتمان خصوصی
 • ایوانچه: ایوانی کوچک، فضای نیمه باز
 • باجه: نوعی پنجره
 • بازارچه: بازارهای کوچک محلی
  بازارگاه: محل اجتماع مردم برای داد و ستد
 • بالاخانه: فضای بالای سردر، مهمانخانه
 • بالا طاقچه: طاقچه بالای اتاق
 • برزن: محله اصلی شهر
 • برزه: کلیه اعمالی که در تهیه نقشه و ماکت انجام می*گرفت
 • بستو: کوزه مورد استفاده در انبارخانه
 • بشن: فضای زیر گنبد، دیوار زیر گنبد
 • بنه گاه: محل تجمع اهالی روستاها در جوار آب
 • بیرون: حومه
 • بیرونی خانه: مهمانخانه
 • بینه: رختکن حمام
 • پاشیر: محل شیر آب آب انبار
 • پاخوره: سکوهای کنار در
 • پردیس: فضای سبز، باغ، گلکاری
 • پرذله: پیرامون دل شهر
 • پرویس: دیوار بعد از در ورودی برای جلوگیری از دید مستقیم 
 • پشکم: ایوان سه طرف بسته
 • پنج دری: نشیمن خانه
 • پنجره: شبکه یا چیز سوراخ سوراخ
 • پیشان: ایوان اصلی جلوی گنبد خانه
 • پیشخانه: بیروم زدگی ستون دار، ایوانچه جلوی حجره*های مدارس
 • پیش کرده: کنسول
 • پیشواره: قسمت محراب مسجد
 • تاقچه: طاقچه
 • تابخانه: محل گرم خانه
 • تاژ: چادر، طاق چهاربخش
 • تبره: ضخامت گنبد 
 • تچر: اتاق کشیده
 • تختگاه: راهروی پهن
 • تن گذار: استخوان بندی قابل روئیت بنا
 • تنسته*ایی: تار عنکبوتی، شهری با نقشه مدور
 • تنوره: مخزن آب انبار
 • تلوار: کاخ
 • تون: آتشدان
 • تریشه: باریکه راه*های بین باغچه*
 • تهرانی: تالار رو به آفتاب که ارسی و در داشته است
 • تیم: تیمچه، سراهای سر پوشیده
 • جامخانه: نورگیرهای شیشه*ای حمام*ها
 • چارک: واحد اندازه*گیری (حدود ۲۶ سانتی متر(
 • چانه: بیرون زدگی پاکار طاق
 • چپاله: هرنوع پوششی که پاره*ای از دایره باشد
 • چینه: گل رگه رگه
 • چهارسوق: محل تقاطع دو راسته بازار
 • چاله استخر: استخر سرپوشیده حمام
 • چپیره: زیرسازی زیر گنبد
 • حجره: محل اقامت طلبه*ها در مدرسه
 • خانبار: محوطه*ای بزرگ در پشت کاروانسراها
 • خفنگ: کتیبه بالای در و پنجره
 • خن: آتشخانه حمام
 • خواجه نشین: شاه نشین
 • خور: روزنه
 • خیابان: جاده دراز
 • دالان: راهروی پیچ در پیچ
 • دالان دار: سرایدار کاروانسرا
 • در: در تمام تخته
 • درسر: در اصلی خانه
 • درگاه: سردر
 • دماغه: چوب وسط در
 • دولاب: گنجه در دار
 • دولابچه: کمد کوچک 
 • راستا: محور
 • راسته: دالان بزرگ و اصلی بازار
 • رف: بالا طاقچه یا طاقچه بلند
 • روزن: پنجره بالای در
 • رون: جهت قرار گرفتن بنا
 • زمینه: طرح، پلان
 • زیرگاه: کرسی
 • ساباط: دالان، کوچه سرپوشیده
 • سرا: خانه
 • سرداب: شبستان زیرزمینی
 • سردابه: ساختمان سرد
 • سرسایه: محل پوشش دار
 • سرگشاده: فضای بدون پوشش
 • سه دری: اتاق خواب خانه*های ایرانی

واژگان معماری سنتی ایرانی

 • آبزن: وانی جهت شستشو
 • آسمانه: سقف
 • ارچین: نوعی گنبد رک
 • ارش: واحد اندازه گیری در نظام قدیم ایرانی (حدود ۴۰ سانتی متر)
 • ارگ: محل حکومتی
 • ارگ بد: متصدی شهر حکومتی
 • اسپرلوس: خلوت، آپارتمان خصوصی
 • ایوانچه: ایوانی کوچک، فضای نیمه باز
 • باجه: نوعی پنجره
 • بازارچه: بازارهای کوچک محلی
  بازارگاه: محل اجتماع مردم برای داد و ستد
 • بالاخانه: فضای بالای سردر، مهمانخانه
 • بالا طاقچه: طاقچه بالای اتاق
 • برزن: محله اصلی شهر
 • برزه: کلیه اعمالی که در تهیه نقشه و ماکت انجام می*گرفت
 • بستو: کوزه مورد استفاده در انبارخانه
 • بشن: فضای زیر گنبد، دیوار زیر گنبد
 • بنه گاه: محل تجمع اهالی روستاها در جوار آب
 • بیرون: حومه
 • بیرونی خانه: مهمانخانه
 • بینه: رختکن حمام
 • پاشیر: محل شیر آب آب انبار
 • پاخوره: سکوهای کنار در
 • پردیس: فضای سبز، باغ، گلکاری
 • پرذله: پیرامون دل شهر
 • پرویس: دیوار بعد از در ورودی برای جلوگیری از دید مستقیم 
 • پشکم: ایوان سه طرف بسته
 • پنج دری: نشیمن خانه
 • پنجره: شبکه یا چیز سوراخ سوراخ
 • پیشان: ایوان اصلی جلوی گنبد خانه
 • پیشخانه: بیروم زدگی ستون دار، ایوانچه جلوی حجره*های مدارس
 • پیش کرده: کنسول
 • پیشواره: قسمت محراب مسجد
 • تاقچه: طاقچه
 • تابخانه: محل گرم خانه
 • تاژ: چادر، طاق چهاربخش
 • تبره: ضخامت گنبد 
 • تچر: اتاق کشیده
 • تختگاه: راهروی پهن
 • تن گذار: استخوان بندی قابل روئیت بنا
 • تنسته*ایی: تار عنکبوتی، شهری با نقشه مدور
 • تنوره: مخزن آب انبار
 • تلوار: کاخ
 • تون: آتشدان
 • تریشه: باریکه راه*های بین باغچه*
 • تهرانی: تالار رو به آفتاب که ارسی و در داشته است
 • تیم: تیمچه، سراهای سر پوشیده
 • جامخانه: نورگیرهای شیشه*ای حمام*ها
 • چارک: واحد اندازه*گیری (حدود ۲۶ سانتی متر(
 • چانه: بیرون زدگی پاکار طاق
 • چپاله: هرنوع پوششی که پاره*ای از دایره باشد
 • چینه: گل رگه رگه
 • چهارسوق: محل تقاطع دو راسته بازار
 • چاله استخر: استخر سرپوشیده حمام
 • چپیره: زیرسازی زیر گنبد
 • حجره: محل اقامت طلبه*ها در مدرسه
 • خانبار: محوطه*ای بزرگ در پشت کاروانسراها
 • خفنگ: کتیبه بالای در و پنجره
 • خن: آتشخانه حمام
 • خواجه نشین: شاه نشین
 • خور: روزنه
 • خیابان: جاده دراز
 • دالان: راهروی پیچ در پیچ
 • دالان دار: سرایدار کاروانسرا
 • در: در تمام تخته
 • درسر: در اصلی خانه
 • درگاه: سردر
 • دماغه: چوب وسط در
 • دولاب: گنجه در دار
 • دولابچه: کمد کوچک 
 • راستا: محور
 • راسته: دالان بزرگ و اصلی بازار
 • رف: بالا طاقچه یا طاقچه بلند
 • روزن: پنجره بالای در
 • رون: جهت قرار گرفتن بنا
 • زمینه: طرح، پلان
 • زیرگاه: کرسی
 • ساباط: دالان، کوچه سرپوشیده
 • سرا: خانه
 • سرداب: شبستان زیرزمینی
 • سردابه: ساختمان سرد
 • سرسایه: محل پوشش دار
 • سرگشاده: فضای بدون پوشش
 • سه دری: اتاق خواب خانه*های ایرانی

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 516
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: واژگان معماری سنتی ایرانی آبزن: وانی جهت شستشو آسمانه: سقف ارچین: نوعی گنبد رک ارش: واحد اندازه گیری د ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [شنبه 09 آبان 1394 ] [ 11:19]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 91
باردید دیروز باردید دیروز : 200
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 4
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 10
بازدید هفته بازدید هفته : 1,084
بازدید ماه بازدید ماه : 5,865
بازدید سال بازدید سال : 132,021
بازدید کلی بازدید کلی : 523,034

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 18.210.11.249
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir