close
تبلیغات در اینترنت
رنوو (آرت نوو) Art Nouveau

RZHGBFT

رنوو (آرت نوو) Art Nouveau

banner
جستجوگر پیشرفتهآرنوو (آرت نوو) Art Nouveau

در دهه آخر قرن نوزدهم، هنرمندان به دنبال راه های تازه ای میگشتند که ملازم با تحولات علمی، صنعتی و اجتماعی، نیازهای آنها را برآورده کند.جستجوی ارزش های معنوی توسط هنرمندان نیز بخشی از این تلاش بود که از حدود 1890 بهایجاد سبک هنری نوینی منجر شد. این سبک در طول مدتی کوتاه، به یک جنبش همگانی بزرگدر اروپا تبدیل گردید و ذوق هنری غرب را از عوام تا خواص تحت تأثیر قرار داد و تاسال 1914 سبک غالب هنر در دنیای غرب بود. این سبک هنر "هنر نو" یآ همان"آرنوو Art Nouveau" است که از درون تلاشها و کنکاش های هنری هنرمندان این دوران سر برآورد و بر همه هنرها از نقاشی و پیکرتراشی گرفته تا کتاب آرایی، پوستر سازی، مصور سازی کتاب، معماری، تزئینات داخلی،هنرهای دستی، منسوجات و همچنین موسیقی و تئاتر و ادبیات تأثیر گذاشت. فراگیر شدنآرت نوو چنان بود که جنبه مردمی به خود گرفت و عده ای از هنرمندان ناشناخته و عادیآن را گسترش دادند. البته هنرمندان پیشگام و بنام سده بیستم نیز از این سبک تأثیرزیادی گرفتند.

 

در میان سبک های هنری تا این زمان هیچ سبکی گستردگی و جامعیت"آرنوو" را نداشت و این ویژگی خاصی برای این سبک ایجاد می کرد. این سبکدر کشورهای اروپایی با نام های مختلف تجلی یافت. در آلمان نام خود را از مجله ایبا نام یوگند Jugend گرفت و به همین دلیل یوگند اشتیل Jugendstil خواندهشد. در انگلستان تحت عنوان "حرکت هنر و صنایع دستی Arts & Crafts Mobement" خواندهشد و در فرانسه به "آرنوو" شهرت یافت. در کشورهای انگلیس و آمریکاهمچنین به نام سبک مدرن ModernStyle، دراسپانیا Modern jsmo، در اتریش گروهانشعاب Sezessions  و در ایتالیا به نام Stile Liberty خوانده شد.

File:Henry van de Velde - Chair - 1895.jpg

صندلی اثر:واند ولده

نام Art Nouveau  از یک گالری در پاریسگرفته شد که متغلق به تاجری اهل هامبورگ به نام ساموئل بینگ بود. ساموئل بینگ ازطراحان سرشناس سراسر اروپا برای نمایش کارهایشان دعوت کرد که نام و زمینه کاریآنها عبارتست از: هنری وان دولده بلژیکی (مبلمان)، لوئیس کامفورت تیفانی آمریکایی(شیشه گری)، امیل گاله فرانسوی (شیشه گری)، رنه لالیک (جواهرات)، آنتونی گائودیاسپانیایی (معماری) و هکتور گیمارد فرانسوی (معماری و مبلمان)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/CasaBatllo_0170.JPG/170px-CasaBatllo_0170.JPG

کازا باتلو اثر گائودی

 

هکتور گیمارد
 1899 - هکتور گیمارد

بیان هنری آرنوو از نگرش و مطالعه نوین به طبیعت سرچشمه گرفتهاست که تأثیراتی از هنر سایر ملل، خصوصا هنر و صنایع دستی ظریف ژاپن، در آن مشاهدهمی شود. علاوه بر این ها در ایجاد این جنبش هنری، سبک نقاشی تاریخ گرای Historismus فرانسه و سبک پست امپرسیونیم بی تأثیر نبوده است. در اینجاباید اضافه کرد که عقاید ویلیام موریس William Morisse و خواسته های او نیز بسیاری از هنرمندانآرنوو را تحت تأثیر قرار داده بود. ویلیام موریس نظریه پرداز هنری انگلیس در صددبود تا هنر را در اختیار همه قرار دهد و برای همه قابل دسترس و با مفهوم کرده، بهزندگی روزمره مردم وارد کند. این هدف او تا اندازه ای در سبک آرنوو متجلی شد.هنرمندان پیرو آرنوو اگرچه تلاش می کردند خود را از سنت های حاکم بر هنر اروپا دورکنند، ولی عملا نتوانستند از تأثیر سبک های گذشته کاملا بر حذر بمانند. تلاش اصلیآنها یافتن نقش و نگارهای انتزاعی مبتنی بر توازن خطوط بود که در هنر اسلامی و هنرژاپن به گونه های مختلف تجلی یافته بود.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Museum_of_Applied_Arts_%28Budapest%29.jpg/220px-Museum_of_Applied_Arts_%28Budapest%29.jpg

موزه هنر در شهر  بوداپست

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Edward_Everard.jpg/220px-Edward_Everard.jpg

ساختمانادوارد در انگلیس

در ابتدا سطوح خطی و نقوش آبستره گیاهی تزئین گرا، بر اساسالگوها و نقوش تزئینی ژاپن، در تمامی هنرهای این سبک نمود یافت و هنر ژاپنی برزوایای مختلف این هنر تأثیر عمیق گذاشت. برای مثال هنری وان دولده Henry van deVelde (هنرمند بلژیکی) به نقوش آبستره گیاهی در معماریداخلی و خارجی توجه کرد و این نقوش را در هنر کتاب آرایی و پیکر آرائی نیز دنبالکرد.

هنرمندان این سبک با همه تلاششان آمادگی کافی برای به دستآوردن دیدگاهی کاملا انتزاعی و غیرطبیعت گرایانه نداشتند. به همین دلیل در بخشعظیمی از نقش و نگارهای و تزئین کاری های خود از اشکال گیاهان طبیعی بهره گرفتند.در برخی از آثار این سبک حتی می توان تزیین گرایی های سبک های باروک و روکوکو رانیز دنبال کرد.

این حرکت نو با تأکید بر تزئین گرایی خطی، نوعی واکنش و اعتراضبر طبیعت گرایی حاکم بر نقاشی آکادمیک اروپا بود که هنرمندان امپرسیونیست و پستامپرسیونیست نتوانسته بودند تماما از آن رهایی یابند. در میان نقاشان  پست امپرسیونیست، تولوز لوترک از کسانی بود که تا حدی خود رابا حرکت های نوین هنری ای چون آرنوو هماهنگ کرد. او که در نقاشی ها و گراورهای خودبه استفاده ظریف و موزون از خط می پرداخت، با ساده سازی اشکال و با به کارگرفتنرنگ های تخت، همچون نقاشان ژاپنی، به طراحی گرافیک کمک شایان توجهی کرد و راه نوینگرافیک (پوسترسازی) را به دنیای غرب نشان داد.

سرعت گسترش و فراگیر شدن آرنوو بیش از همه در تصویرگری(ایلوستراسیون) مجلات جلوه گر می شود. مجلات زیر بیش از سایر مجلات از گرافیک ها وتصویرسازی های سبک آرنوو بهره بردند:
The studio چاپ لندن 1893
Revue Blanche چاپ پاریس از 1891 تا 1903
Pan چاپ برلین از 1895 تا 1900
Simplicissimus که از سال 1896 به بعد در مونیخ انتشاریافت
Deutche Knust و Dekoration چاپ دارم اشتات از 1897 تا1934
Sacrum چاپ وین

ابری بردزلی از هنرمندان انگلیسی تباری است که تصاویر سیاه وسفید ظریف کارانه وی در طول عمر کوتاه هنری اش تحت تأثیر خطوط ملایم و لطیف طراحیها و کنده کاری های ژاپنی قرار داشت و توانست به این وسیله به خلق آثاری استادانهدر سبک آرنوو بپردازد.

دامن طاووسی بردزلی
دامن طاووسی از ابری بردزلی

تصویرسازی ها و طراحی های بردزلی در مدت زمان کوتاهی مورد توجهقرار گرفت. نگرش جدیدی که او در به کار گیری خطوط طراحی ابداع کرد با تأسی جستن ازمضامینی چون رویاهای سمبلیک و ادبیات رمانتیک به خلق آثار چشم گیری انجامید و ازاین رو وی به سرعت در تمام دنیای غرب شهرت یافت.

هنرمندان پاریس که به سبک آرنوو کار می کردند، تمرکز کار خودرا بیشتر در زمینه معماری، مبلمان و معماری داخلی، مبلمان شهری، شیشه گری وجواهرات قرار دادند. حتی هنرمندانی در زمینه کوزه گری به خلق اثر پرداختند. درآلمان سبک یوگنداشتیل در شهر مونیخ رشد کرد و هنرمندان چون اکمان Eckmann و پیتر برنز Behrenz به خلق آثار ماندگاری پرداختند. در شهرهای دیگرآلمان مانند برلین، وایمار، هاگن و دارم اشتات نیز هنرمندان این سبک آثار بدیعی ازخود به جای گذاشتند.

در میان هنرمندان نقاش گوستاو کلیمت Gustav Klimt معروفیتخاصی دارد. وی اتریشی تبار است و به واسطه خلاقیت ها و تلاش های نوآورانه اش درزمینه طراحی، به کارگیری نقوش ریتم دار و مواج، به کارگیری رنگ های پر کنتراست بامایه های گرم، استفاده از طلایی به عنوان رنگ و بهره گرفتن از ترکیب بندی های جدیدبه دور از تأکید بر نقاط طلایی، توانست به کسب موفقیت های زیادی نائل آید. کلیمتهمچنین به سبک آرنوو در اتریش ارزش و اعتبار والایی بخشید. او از شخصیت های بزرگگروه انشعابی Sezession وین بود که به عنوان یک نقاش موفق تزئین کار و چهره پرداز ترازاول در جامعه غربی آن دوران خود را شناساندند. غنای رنگ و ترکیب بندی های جدید باخطوط طراحی محکم و لطیف از جمله ویژگی های آثار کلیمت است.

سبک آرنوو در اسپانیا با شخصیت هنر آنتونی گائودی Antoni Gaudi پیوند خورده است. نگاه نوین او به روبنای ساختمان ها، تزئیناتداخلی، تزئینات دیوار پارک ها و مبلمان شهری در گوئل، بارسلون و غیره، تأثیر زیادیبر رواج رونق سبک آرنوو در اسپانیا گشت. گائودی معماری را فضایی پویا در نظر میگرفت که دنیای درون و برون را به یکدیگر پیوند می دهد. وی از پیشگامان و راهبرانبزرگ معماری قرن بیستم است که نظریه ها و آثارش، هنر مدرن غرب را تحت تأثیر قرارداد.

سبک آرنوو در آمریکا با شخصیت هنرمندی چون لوئیس تیفانی Louis ComfortTiffany پیوند خورده است. تیفانی که طراح و شیشه گر بود،شکوفایی نوینی در این زمینه ایجاد کرد. او به تزئینات لوستر، آباژور، پنجره ونقاشی شیشه پرداخت و در این میان مقامی جهانی یافت. آثار شیشه ای رنگین و تزئینیاو سبک آرنوو را بیشتر در معرض توجه عموم قرار داد و نگاه های بیشتری را به خودجذب کرد. آثار تیفانی هنرمندان تزئین گرای Art deco مدرن قرن بیستم را شدیدا تحتتأثیر قرار داد.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Tiffany_Education_%28center%29.JPG/220px-Tiffany_Education_%28center%29.JPG

اثر لوئیس تیفانی

 

برگرفتهشده از:

 

http://www.newdesign.ir

 

http://en.wikipedia.org

 :: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 40
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: خبر فوری , پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس ,
:: برچسب‌ها: رنوو (آرت نوو) Art Nouveau ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 21:34]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 4
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 44

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 182
باردید دیروز باردید دیروز : 208
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 2
بازدید هفته بازدید هفته : 1,508
بازدید ماه بازدید ماه : 16,790
بازدید سال بازدید سال : 53,541
بازدید کلی بازدید کلی : 138,684

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.81.71.187
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir